Pravne napomene i polisa privatnosti

Pravne napomene

Ovo je zvanični web sajt kompanije HTP Ulcinjska rivijera. Korisnici koji pristupaju ovom sajtu dužni su da poštuju sljedeća pravila i uslove. 

Informacije sadržane na sajtu 

Informacije koje su prezentovane na ovom sajtu mogu biti preuzete, kopirane ili odštampane, pod uslovom: 

* da se koriste samo u nekomercijalne svrhe bez ikakvih izmjena.

* svaka kopija ili dio mora uključivati copyright obavještenje.

* svaka druga upotreba, koja nije prethodno odobrena pismenom saglasnošću od strane HTP Ulcinjska rivijera, je strogo zabranjena. 

 

Polisa privatnosti 

Jurizdikcija 

Prezentirani uslovi i pravila, kao i odnos između HTP Ulcinjska rivijera i njenih klijenata potpadaju pod crnogorske zakone, i svaka nesuglasica koja se ne riješi dogovorom između ove dvije strane će biti rješavana na sudu.HTP Ulcinjska rivijera ne garantuje za tačnost ili pouzdanost informacija koje su ovdje sadržane, bilo eksplicitno ili implicitno, niti preuzima bilo kakvu odgovornost što se tiče upotrebe ovih informacija. HTP Ulcinjska rivijera se ni u kakvom slučaju ne može smatrati odgovornom kako za tačnost informacija, tako i za greške ili propuste koji se nalaze na sajtu. Korisnik je sam odgovoran za korišćenje ovih informacija. HTP Ulcinjska rivijera zadržava pravo da mijenja postojeća dokumenta u bilo koje vrijeme, naročito putem ažuriranja sajta. HTP Ulcinjska rivijera se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu,direktnu ili indirektnu, koja je nastala kao posljedica informacija sa ovog sajta. Korisnik se slaže da na ovaj sajt neće poslati nikakvu informaciju koja bi uključila treću stranu ili krivičnu odgovornost i stoga neće objelodaniti putem ovog sajta informacije koje su nelegalne, protivne zakonu i redu ili klevetničke. 

Brendovi i logoi 

Brendovi i logoi korišćeni na ovom sajtu su trgovačke marke registrovane od strane HTP Ulcinjska rivijera. Njihovo prikazivanje na sajtu ni na koji način ne daje pravo za njihovo korišćenje u bilo kojoj formi, bez prethodne pismene saglasnosti od strane HTP Ulcinjska rivijera. Svako kršenje ili zloupotreba će biti sudski sankcionisani. 

Pravo pristupa / Sloboda informacija 

U skladu sa Propisom o zaštiti podataka, vi imate pravo pristupa kako biste promjenili, ažurirali ili izbrisali lične podatke. Da biste iskoristili vaša prava, kontaktirajte nas na: 

 

HTP Ulcinjska rivijera, Velika plaža BB, 

81360 Ulcinj 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.